Informatie over Blu-ray discs

Blu-ray dankt haar naam aan de blauwe laser die gebruikt wordt om data te lezen en schrijven. Reguliere DVD gebruikt een rode laser.

De blauwe laser heeft een kortere golflengte (405 nanometers) dan de rode laser (650 nanometers). Deze smallere laserstraal kan met meer precisie focussen, waardoor het mogelijk is om data af te lezen uit gaatjes van slechts 0,15 microns. Dit is meer dan twee keer zo smal als de gaatjes op een DVD.

Daarnaast heeft Blu-ray de track pitch teruggebracht van 0,74 micron tot 0,32 micron.

Door de smallere laser, de smallere gaatjes en de kortere track pitch kan een single layer Blu-ray disc meer dan 25Gb data bevatten. Ongeveer 5 keer zoveel als op een gewone DVD.

Blu-ray heeft niet alleen meer opslagcapaciteit dan traditionele DVD's, maar biedt ook een heel nieuw niveau aan interactiviteit. Nieuwe Blu-ray spelers ondersteunen veelal de BD-J standaard waardoor zelfs het spelen van online spelletjes tot de mogelijkheden behoort. Ook kunnen bijvoorbeeld ondertitelingen wordt gedownload en weergegeven onder het afspelen van een Blu-ray film.

De laser bevindt zich in vergelijking tot de DVD dichter bij de informatiedragende laag.

Omdat de Blu-ray disc data-laag dichter aan het oppervlak ligt vergeleken met de DVD waren Blu-ray discs in het begin kwetsbaar voor krassen. Als oplossing voor dit probleem kwamen verschillende fabrikanten met harde beschermlagen (hard-coat techniek). TDK kwam als eerste met Durabis. Andere producenten, zoals Sony, Panasonic en Verbatim hebben eigen coatings ontwikkeld. Verbatim gebruikt deze hard-coat technologie (ScratchGuard) nu ook op geselecteerde (her)schrijfbare DVD's.

De beschermende laag bij een Blu-ray disc is extra hard en dun en bedraagt 0,1 mm (bij een dvd 0,6 mm). Doordat deze laag zo dun is, is eerder sprake van een bovenkantkras die niet gerepareerd kan worden.

Een Blu-ray disc is ongeveer 1,2 mm dik, hetzelfde als een DVD. In een DVD zit de datalaag tussen twee polycarbonaat lagen van ongeveer 0,6mm dik. Door de plastic laag op de data kunnen specifieke problemen ontstaan. Het laserlicht kan weerkaatst worden waardoor de data niet goed gelezen wordt. Dit wordt birefringence genoemd. Ook tilt kan voorkomen. Hiervan is sprake wanneer de disc niet 100% glad is en de laser niet goed haar weg kan vinden naar de data en terug.

Deze problemen worden bij Blu-ray overkomen door de data op de 1,1mm dikke polycarbonaat laag te plaatsen. Lees problemen worden hiermee voorkomen, en omdat de datalaag veel dichter bij de laser zit wordt tilt ook grotendeels voorkomen.

CD Techniek

Heb je al eens een cd bekeken en je afgevraagd hoe in hemelsnaam de informatie is opgeslagen op dat plastieken schijfje? Wel stop met piekeren want we zullen je het geheim vertellen:
Eerst zullen we beginnen met een beetje cd-geschiedenis Deze technologie bestaat ongeveer een 30 jaar nu (1982). Jawel, de optische opslagtechnologie is al heel lang op de markt. Er is nog een andere technologie al heel lang op de markt nl. Magnetisch-Optische (MO) technologie die magnetische en optische technologie omvat.

Maar eerst leggen we uit hoe de cd-technologie werkt.

Hieronder vind je een diagram dat uitlegt hoe de technologie werkt. Alle optische technologie is gebaseerd op dit principe behalve MO.

                                                  

Aan de bovenzijde van de disc (de zijde met de print) wordt een dunne laag aluminium op de polycarbonaat disc geperst. En een andere heel dunne Acryl beschermlaag wordt hierbovenop gespoten ter bescherming van het medium.

Nu, hoe wordt nu juist de data op de CD's gedaan? Een gewone Zilveren CD (zoals je in de winkel koopt) is niet op dezelfde manier opgenomen als een CD-recordable disc, maar door het pressen met behulp van een speciale pressmachine van de aluminiumlaag op het polycarbonaat cd schijfje.Het zou trouwens uren duren om dezelfde hoeveelheid te branden met een gewone cd-recorder.

Wanneer muziek digitaal is opgenomen is het geluid gesampled en wordt digitaal voorgesteld door een reeks getallen die de amplitude (golfhoogte) van het bronsignaal weergeven na meting. Duizenden van deze getallen zijn nodig om slechts een klein geluid weer te geven. Deze getallen zijn omgevormd in binaire getallen (als string van nullen en énen) en opgeslagen onder de vorm van microscopisch kleine putten (pitts) en gelijke delen (lands genoemd) op de oppervlakte van de CD. Tijdens het afspelen reflecteerd de CD-speler zijn laserlichtstraal terug van het CD-schijfje met verschillende tijdsverlopen als het gevolg van deze pitts of lands.(Het duurt immers langer om een reflectie van een pitt terug op te vangen dan van een land omdat de afstand van een pitt groter is dan de afstand van een land t.o.v. het begin van de laserstraal.Men werkt hier natuurlijk met astronomisch kleine afstanden maar er is een werkelijk verschil.)
Deze binaire datastroom wordt terug ongecodeerd en geconverteerd naar een variabel electrisch signaal dat dan versterkt wordt en kan afgespeeld worden door een hoofdtelefoon of luidsprekers.

 

Deze electronen microscoop toont een commercieel geperste CD.
De press vormt met gesmolten polycarbonaat de pitts en lands.

Deze electronen microscoop scan toont één enkele pitt van een audio cd.

Deze electronen microscoop scan toont pitts die waren gebrand door een cd-r. De pitts zijn robuuster en onnauwkeuriger aan de randen dan een CD die commercieel geperst is.

 

Data wordt op dezelfde manier opgenomen. Een 1 zou dan een land zijn en een 0 zou een pitt zijn.

Digital Versatile Disc of Digital Video Disc in het kort (al naargelang aan welke kan van de industrie jij je bevind).DVD is ontwikkeld om de CD te vervolledigen en op termijn te vervangen. Wat is het verschil? Een DVD en een CD lijken op elkaar.
Wel nu, fysiek lijken ze op elkaar maar op microscopisch vlak zijn ze totaal verschillend.
De pitts en Lands op een DVD-disc zijn veel kleiner dan deze van een normale CD en ze staan ook dichter bij elkaar.

    

Hierboven vind U een diagram die die Pitts en Lands verschillen toont tussen een normale CD en een DVD. Er kan meer informatie op een DVD omdat de grootte van elk bit fysiek kleiner is dan de grootte van een pitt of land op een normale CD.
Door deze fysieke verandering moet ook de laserstraal kleiner zijn. Een laserstraal die CD's uitleest is rood en heeft een langere en grotere golflengte dat dus de straal groter maakt.
DVD's hebben iets preciezer nodig om uitgelezen te worden. Een blauwe laserstraal wordt gebruikt voor DVD's omdat de blauwe straal haar golflengte en grootte veel kleiner is dan die van een rode en aldus een nauwkeurigere straal geeft.

Hoe worden DVD's dan gemaakt? Een DVD disc producent gebruikt bijna dezelfde techniek die gebruikt wordt voor een normale cd. Een ontwikkelaar zal één enkele DVD disc maken mer een DVD-recorder en zal dan de DVD naar de fabrikant brengen met de dupliceer faciliteiten zoals CinRam, Nimbus en/of Panasonic. De informatie van de gebrande DVD wordt getransfereerd door het gebruik van software (zoals de brandsoftware die je thuis gebruikt) die de laser aanstuurt die een glass-topped DVD maakt. Rekening houdend met de data patronen en toppen die variëren in onderlinge afstand en in termen van licht en donker.
De onderlinge afstand en de variatie tussen licht en donker van de toppen maken de data leesbaar voor een DVD lezer.
Hierna wordt een foto genomen van deze master DVD en er wordt een ets gemaakt van deze foto. Deze ets wordt dan gebruikt voor het maken van een metalen pers. Deze metalen pers wordt dan op zich gebruikt voor het persen van het patroon en de pitts en lands op de plastic coating van alle volgende DVD's: DVD-RAM, DVD-RW en DVD-R
Uiteindelijk zullen mensen zelf hun DVD's willen beschrijven vanwege het grote capaciteits voordeel (tot 18 GB). Momenteel zijn er twee formaten aan het vechten voor de standaard,
DVDRAM en DVD-RW. Beiden zijn gebaseerd op dezelfde technologie en beiden gebruiken de fase-veranderings technologie Terwijl DVD-RW heel sterk gelijkt op CD-RW gebruikt DVDRAM iets anders: 'gegolfd' Land-groove recording. De Land-groove methode brand de data zowel op de lands als op de grooves.
De wobble methode neemt de tracks assymetrisch op (variërend van lichtjes naar links en rechts) zodat clock data hier kan worden opgenomen. Er zijn ook pitts die gelijk zijn verdeeld over de disc die adres informatie bevatten die het localiseren van data op de disc helpen.

DVD-R is net als CD-R en het grootste voordeel hiervan is het uitlezen in standaard DVD-lezers. Maar net zoals CD-R is het maar éénmalig beschrijfbaar.
DVD-R is just like a CD-R and its main advantage is readability in all DVD readers. But like CD-R, it’s only Recordable once.

We hebben natuurlijk niet allemaal een professionele CD-pers ter beschikking, maar dat wil niet bedoelen dat je je eigen cd's niet kan maken.
Welkom dan bij de wereld van de CD-recordable.

Op de bovenzijde van de disc heb je een Acryl beschermlaag die bescherming bied tegen krassen Het is hieronder dat de recording-laag zich bevind: de dye-laag, waar de laser-recorder de data pitts brand op de polymeerlaag van de dye.De laser brand ondoorzichtige data pitts die het laserlicht absorberen en die normalerwijze de door de reader uitgezonden laserstraal terug laten reflecteren.
De reflective layer (weerkaatsende laag) is de laag die de laserstraal terug naar de optische sensor stuurt die dan de pulsen in nullen en enen veranderd.

Er is slechts één minpunt voor CDR-technologie en dat is dat een cdr slechts één maal beschrijfbaar is. Het branden is permanent, je kan er daarna niets meer over branden.
Dit is dan het moment dat de CD-RW je helpt:

CD-RW gebruikt een technologie die fase-verandering wordt genoemd die pitts en grooves creëert door bepaalde delen van de racording-laag te veranderen zodat deze ofwel laserlicht absorberen of reflecteren. De dielectric laag is een insulatielaag die het fase verandering brandprocess isoleert en snel afkoelt. Terwijl dit gebeurt verwarmt de CD-RW laser de polycrystalline oppervlakte van het fase-verandering brandprocess om de staat er van te veranderen (fase-verandering). De data wordt dus zonder reliefverandering opgenomen.
Men heeft dus amorfe pitts en lands.


Algemene verkoopsvoorwaarden    -    contact   -   TeamViewer - support

PROMO - PAKETTEN

1: uw eerste baby-cdeetje met de eerste fotootjes met opdruk in een mooie cd-box. De eerste 10 GRATIS

BESTEL HIER

Hebt u nog vragen, prijsaanvragen of info nodig klik dan hier